Iskolánkról

Az államosítás után az addig meglévő két tanterem kevés volt. Szükségtantermeket kellett létesíteni. A Csabai-féle ház –jelenleg Horváth Sándor háza- utcára néző egyik-egyik szobájában, valamint a régi gazdakör végében -mai művelődési ház helyén- két kisszobát rendeztek be tantermül. A berendezések igen primitívek voltak. 1954-ben még a tanítói lakás egyik szobája is tantermül szolgált.
Amikor a rendőrség Vízváron megszűnt 1955-ben, az egész épületet iskolai célokra alakították át. Ekkor a régi két tantermes iskolában 1-2 és 3-4 osztályos összevonással tanultak az alsósok. A felső tagozat pedig az átalakított csendőrlaktanyában 5-6 és 7-8 osztályos összevonással tanult. Kezdetben két tantermet alakítottak ki. Ekkor 112 tanulója, és 5 pedagógusa volt az intézménynek.

1961-ben a 4 tanteremmel és egy kicsi nevelői szobával rendelkező épületben folynak már a tanítások. Az iskolák átszervezésével Bélavárról a felső tagozat tankötelesei autóbuszon Vízvárra jártak iskolába. Az alsó tagozat részben osztott, a felső tagozat pedig osztottként működik. Ekkor már a 202 gyereket 8 pedagógus tanítja.
Ebben az időben a volt rendőrségi épület udvarán lévő, eddig raktárnak használt régi épületben két tanerőnek lakást rendeztek be. A tanítói lakás folytatásaként pedig óvodát létesítettek napközi otthonnal. Beindult a tanulók étkeztetése. Az iskola udvara tornaterem híján testnevelési órák megtartására szolgált.
1957 óta az iskola felszerelése évről-évre gyarapodott. Az iskolai könyvtár, a kémia-, fizikaszertár gazdag anyaggal bővült. 1966-ban a régi iskola két terme közül az egyik megmaradt tanteremnek, míg a másik tanteremből kis konyhát, politechnikai termet alakítottak ki gazdag felszereléssel. 1963-ban a nevelői gárda tagjainak száma már 9 fő, a tanulói létszám ekkor a legmagasabb, 216 fő. Folyamatosan bővítik az iskola tárgyi felszereltségét, 1965-től telefonja, tévéje, is van az iskolának. A tárgyi felszereltség javulásával fokozatosan nő a nevelőlétszám is, 1968-ban már 11 fő. Így az 1974/75-ös tanévben végre osztottként működtethetik az alsó tagozatot is.
1971-ben megkapja az önálló munkáltatói és gazdálkodói jogkört. Az óvodai dolgozók munkáltatói jogkörével is az igazgató rendelkezik. A gazdálkodói tevékenységet az úgynevezett gondnokság végzi. Ez lehetővé teszi az intézmények szakmai felszereltségének folyamatos bővítését.

Amikor az iskola új épületbe költözött, rohamosan javultak körülményei. 1977-ben a napközis csoportok száma már háromra, a pedagóguslétszám 14 főre emelkedett, ami 1985-re ugrásszerűen tovább nőtt. Ekkor hat napközis csoporttal, 18 fő pedagógussal, 6 óvónővel, és 24 technikai dolgozóval működött az intézmény. Ekkor még a gyereklétszám is 184 fő volt. A községi vezetés az 1990-ig szívügyének tekintette az oktatás feltételeinek biztosítását, és minden anyagi lehetőséget megadott a zavartalan intézményi működéshez.
1992 után az iskola pénzügyi forrásai elapadtak. Bélavár, Heresznye és Vízvár önkormányzata tartotta fenn az intézményt. Mivel az önkormányzatok elszegényedtek, így az iskola is egyre nehezebb helyzetbe került. Csak a működéshez szükséges minimális anyagi, tárgyi feltételeket tudták biztosítani. A másik nagy probléma az egyre fogyó tanulólétszám. 1993-ban az elsősök száma 4 fő volt a három községből. Így újra kezdetét vette alsó tagozatban az összevonás. Először csak a készségtárgyakat tanították összevonva, majd mire negyedikesek lettek, teljes összevonással tanultak a harmadik osztállyal. Mire ötödik osztályba kerültek volna, a 4 fő elköltözés miatt kettőre fogyott. Az osztályt megszüntették. Négy éven keresztül csak hét osztály volt, s 2001-ben nem volt ballagás. A tanulólétszám pedig az 1990-es években száz alá esett, 2001-ben 89 fő volt.
1992-től megkezdődött a folyamatos létszámleépítés. Mára három napközis csoport működik. A nevelők létszáma 14-re, a technikai személyzet 13-ra fogyott.
A nevelők a pedagógiai programban megfogalmazott családias légkör kialakításával, a hagyományok ápolásával, színvonalas rendezvényeikkel hasznos szabadidős programokkal próbálják a tanköteleseket iskolájukba csábítani.


© 2010
by mbalazs7